ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสาคร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งสาคร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์