โรงพยาบาลแม่วงก์ขอขอบคุณผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่วงก์