ประกาศโรงพยาบาลแม่วงก์ ปิดให้บริการผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564