อำเภอแม่วงก์ รณรงค์ฉีดวัคซีนภายใต้ชื่อว่า"คนคอนหวัน รวมพลังถลกแขนเสื้อ รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเรากลับไปใช้ชีวิตปกติ"