ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค