ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดคลิก NEW!!