โรงพยาบาลแม่วงก์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์และผ้าห่มกันหนาว