ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) วันที่ 15 กันยายน 2565

slot gacor slot gacor