ประกาศ​รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

ประกาศ​รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)