ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว รพ.แม่วงก์ 21-10-64