รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการ(ความสะอาด)

รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, พนักงานบริการ(ความสะอาด)