ประกาศโรงพยาบาลแม่วงก์ ขยายเวลาปิดให้บริการผู้ป่วยในเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2564 - 9 กันยายน 2564