ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้