รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของอำเภอแม่วงก์