รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยม และกำกับติดตามการจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19