ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ