โรงพยาบาลแม่วงก์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฏาคม 2563 รัชกาลที่ 10 ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์