โรงพยาบาลแม่วงก์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา