ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลแม่วงก์ ขอยกเลิกประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 110 รายการ ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น เนื่องจากมีรายการพัสดุเปลี่ยนแปลง หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ขอยกเลิกประกาศ