โรงพยาบาลแม่วงก์ ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด - 19