วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 -19.00 น. โรงพยาบาลแม่วงก์ จะทำการปรับปรุงระบบโปรแกรมการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล