นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ รพ.แม่วงก์ และสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นำทีมแม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา