โรงพยาบาลแม่วงก์ มอบชุดของขวัญป้องกันโควิด-19แก้เจ้าหน้าที่ รพ.แม่วงก์