โรงพยาบาลแม่วงก์ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ