Display # 
Title Published Date Hits
โรงพยาบาลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2565 "Equalize : ทำให้เท่าเทียมกัน" 01/12/2022 16
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 -19.00 น. โรงพยาบาลแม่วงก์ จะทำการปรับปรุงระบบโปรแกรมการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 13/11/2022 40
นายอำเภอแม่วงก์ พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ รพ.แม่วงก์ และสาธารณสุขอำเภอแม่วงก์ นำทีมแม่บ้านสาธารณสุข ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา 11/11/2022 38
ตารางจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 31/10/2022 51
โรงพยาบาลแม่วงก์จัดกิจกรรม วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2565 26/10/2022 47
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ขอความร่วมมือทุกท่าน นำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้งเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ 25/10/2022 195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด 25/10/2022 164
โรงพยาบาลแม่วงก์ยินดีต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้อกับเอชไอวี/เอดส์เพศภาวะและกลุ่มประชากรหลัก 12/10/2022 48
คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่วงก์ 22/09/2022 67
ตารางจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ประจำเดือนตุลาคม 2565 22/09/2022 49