โรงพยาบาลแม่วงก์จัดกิจกรรมเนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ