ขอแสดงความยินดีกับท่านนายแพทย์ประวิทย์ สายคุณากร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์