โรงพยาบาลแม่วงก์ ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 63 เป็นต้นไป