ประกาศโรงพยาบาลแม่วงก์ เนื่องจากสถาณการ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มสูงขึ้น ขอความร่วมมือ เข้าเยี่ยมครั้งละ 1 คน