รับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลแม่วงก์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่