บริบัท ซีพี ฮอลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท PTTOR จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่วงก์