กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแม่วงก์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี พ.ศ.2563