บริษัท ฟอร์ด นครสวรรค์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่วงก์