นายแพทย์ประวิทย์ สายคุณากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์