ประกาศจากโรงพยาบาลแม่วงก์ ข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก

ประกาศราบชื่อข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก